Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "can tho"

Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (04/09, 05/09, 06/09/2012)

Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (04/09, 05/09, 06/09/2012)
Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (04/09, 05/09, 06/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Cần Thơ Thứ ba 04.09.2012 Cao: 31°C Bình minh: 05:48 Thấp: 26°C Hoàng hôn: 18:04 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: 77% Tây Tây Nam Tốc Độ: 18 km/h Hướng gió: 238° Gió mạnh: N/A km/h Mưa... 

Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (03/09, 04/09, 05/09/2012)

Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (03/09, 04/09, 05/09/2012)
Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (03/09, 04/09, 05/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Cần Thơ Thứ hai 03.09.2012 Cao: 31°C Bình minh: 05:48 Thấp: 26°C Hoàng hôn: 18:05 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: 75% Tây Tây Nam Tốc Độ: 18 km/h Hướng gió: 243° Gió mạnh: N/A km/h T-Storms... 

Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (31/08, 01/09, 02/09/2012)

Thời tiết  Cần Thơ 3 ngày tới (31/08, 01/09, 02/09/2012)
Thời tiết  Cần Thơ 3 ngày tới (31/08, 01/09, 02/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Cần Thơ Thứ sáu 31.08.2012 Cao: N/A°C Bình minh: 05:48 Thấp: 27°C Hoàng hôn: 18:06 Ban ngày Buổi tối Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: N/A% Tốc Độ: N/A km/h Hướng gió: N/A° Gió mạnh: N/A km/h Mưa rải rác Có... 

Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (30/08, 31/08, 01/09/2012)

Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (30/08, 31/08, 01/09/2012)
Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (30/08, 31/08, 01/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Cần Thơ Thứ năm 30.08.2012 Cao: 32°C Bình minh: 05:48 Thấp: 27°C Hoàng hôn: 18:07 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: 68% Tây Tây Nam Tốc Độ: 16 km/h Hướng gió: 240° Gió mạnh: N/A km/h T-Storms... 

Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (28/08, 29/08, 30/08/2012)

Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (28/08, 29/08, 30/08/2012)
Thời tiết Cần Thơ 3 ngày tới (28/08, 29/08, 30/08/2012) Dự Báo Thời Tiết Cần Thơ Thứ ba 28.08.2012 Cao: 31°C Bình minh: 05:48 Thấp: 26°C Hoàng hôn: 18:08 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: 79% Tây Nam Tốc Độ: 19 km/h Hướng gió: 234° Gió mạnh: N/A km/h Mưa... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved