Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "hue"

Thời tiết Huế 3 ngày tới (04/09, 05/09, 06/09/2012)

Thời tiết Huế 3 ngày tới (04/09, 05/09, 06/09/2012)
Thời tiết Huế 3 ngày tới (04/09, 05/09, 06/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Huế Thứ ba 04.09.2012 Cao: 31°C Bình minh: 05:37 Thấp: 25°C Hoàng hôn: 18:00 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: 76% Tây Tây Bắc Tốc Độ: 13 km/h Hướng gió: 298° Gió mạnh: N/A km/h Mưa... 

Thời tiết Huế 3 ngày tới (03/09, 04/09, 05/09/2012)

Thời tiết Huế 3 ngày tới (03/09, 04/09, 05/09/2012)
Thời tiết Huế 3 ngày tới (03/09, 04/09, 05/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Huế Thứ hai 03.09.2012 Cao: 33°C Bình minh: 05:37 Thấp: 25°C Hoàng hôn: 18:01 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: 70% Tây Bắc Tốc Độ: 13 km/h Hướng gió: 317° Gió mạnh: N/A km/h Mưa rải... 

Thời tiết Huế 3 ngày tới (31/08, 01/09, 02/09/2012)

Thời tiết  Huế 3 ngày tới (31/08, 01/09, 02/09/2012)
Thời tiết  Huế 3 ngày tới (31/08, 01/09, 02/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Huế Thứ sáu 31.08.2012 Cao: N/A°C Bình minh: 05:37 Thấp: 26°C Hoàng hôn: 18:03 Ban ngày Buổi tối Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: N/A% Tốc Độ: N/A km/h Hướng gió: N/A° Gió mạnh: N/A km/h Mưa rải rác Có thể... 

Thời tiết Huế 3 ngày tới (30/08, 31/08, 01/09/2012)

Thời tiết Huế 3 ngày tới (30/08, 31/08, 01/09/2012)
Thời tiết Huế 3 ngày tới (30/08, 31/08, 01/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Huế Thứ năm 30.08.2012 Cao: 37°C Bình minh: 05:36 Thấp: 26°C Hoàng hôn: 18:04 Ban ngày Buổi tối Nhiều mây Có thể có mưa: 20% Độ ẩm: 57% Gió Bắc Tốc Độ: 11 km/h Hướng gió: 355° Gió mạnh: N/A km/h Rất nhiều... 

Thời tiết Huế 3 ngày tới (28/08, 29/08, 30/08/2012)

Thời tiết Huế 3 ngày tới (28/08, 29/08, 30/08/2012)
Thời tiết Huế 3 ngày tới (28/08, 29/08, 30/08/2012) Dự Báo Thời Tiết Huế Thứ ba 28.08.2012 Cao: 35°C Bình minh: 05:36 Thấp: 26°C Hoàng hôn: 18:06 Ban ngày Buổi tối Mưa buổi chiều Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: 63% Nam Tây Nam Tốc Độ: 11 km/h Hướng gió: 196° Gió mạnh: N/A km/h Mưa... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved