Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "ngay 10 thang 8 nam 2012"

Bản tin thời tiết hiện tại của các thành phố – thị xã, ngày 10 tháng 8 năm 2012

Bản tin thời tiết hiện tại của các thành phố – thị xã, ngày 10 tháng 8 năm 2012
Bản tin thời tiết hiện tại của các thành phố – thị xã, ngày 10 tháng 8 năm 2012   Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Đà nẵng Nhiều mây, không mưa 34 oC 51% Gió nam tây nam – tốc độ: 5 m/s Hải Phòng Nhiều mây, không mưa 30 oC 83% Gió đông – tốc độ: 1 m/s Nha Trang Nhiều mây, không mưa 32 oC 67% Gió đông đông nam –... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved