Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "phia dong bac bo"

Mưa dông rải rác duy trì ở phía đông Bắc Bộ

Mưa dông rải rác duy trì ở phía đông Bắc Bộ
Mưa dông rải rác duy trì ở phía đông Bắc Bộ Hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ bắt đầu suy yếu song vẫn gây mưa dông rải rác cho các tỉnh phía đông Bắc Bộ, mưa tập trung chủ yếu ở vùng núi và khu đông bắc, trong khi đó các tỉnh phía tây Bắc Bộ mưa đã giảm hẳn. Sau khi lấn sâu vào đất liền lưỡi áp cap cận nhiệt đới đã bắt đầu suy yếu... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved