Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "san bay rach gia"

Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 28 tháng 09 năm 2012

Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 28 tháng 09 năm 2012
Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 28 tháng 09 năm 2012 Địa điểm sân bay: VVRG Ngày: 28 Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam) Gió: Hướng chính = 260 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng Thời tiết: Nhẹ Mưa rào Mưa Mây: Rải rác, tại 1300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level) Mây: Thưa, tại 1500 feet trên mực tại sân... 

Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 27 tháng 09 năm 2012

Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 27 tháng 09 năm 2012
Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 27 tháng 09 năm 2012 Địa điểm sân bay: VVRG Ngày: 27 Thời gian: 07:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam) Gió: Hướng chính = 260 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) Tầm nhìn xa: 8000 m hướng Thời tiết: Nhẹ Mưa Mây: Rải rác, tại 1300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level) Mây: Trời mây (broken sky), tại 4000 feet trên mực tại sân bay... 

Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 26 tháng 09 năm 2012

Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 26 tháng 09 năm 2012
Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 26 tháng 09 năm 2012 Địa điểm sân bay: VVRG Ngày: 26 Thời gian: 04:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam) Gió: Hướng chính = 260 độ, Tốc độ: 7 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng Mây: Rải rác, tại 1500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level) Mây: Trời mây (broken sky), tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level) Nhiệt... 

Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 24 tháng 09 năm 2012

Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 24 tháng 09 năm 2012
Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 24 tháng 09 năm 2012 Địa điểm sân bay: VVRG Ngày: 24 Thời gian: 04:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam) Gió: Hướng chính = 260 độ, Tốc độ: 10 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng Mây: Thưa, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level) Mây: Rải rác, tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level) Nhiệt độ:... 

Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 22 tháng 09 năm 2012

Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 22 tháng 09 năm 2012
Thời tiết sân bay Rạch Giá ngày 22 tháng 09 năm 2012 Địa điểm sân bay: VVRG Ngày: 22 Thời gian: 01:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam) Gió: Hướng chính = 240 độ, Tốc độ: 9 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng Mây: Rải rác, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level) Nhiệt độ: 28 độ C  Điểm sương: 25 độ C Áp suất mực nước biển... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved