Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "thanh pho tren the gioi"

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 04/09/2012

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 04/09/2012
Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 04/09/2012 Khu Vuc Quoc Gia Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Châu Phi Ai Cập Cai Rô Trời đẹp 25°C Châu Phi Nam Phi Johannesburg Trời đẹp 13°C Đông Nam Á Campuchia Phnôm Pênh Rất nhiều mây 27°C Đông Nam Á Lào Viêng Chăn Hơi nhiều mây 26°C Đông Nam Á Myanma Rangoon Nhiều mây 23°C Đông Nam Á Singapore Singapore Rất... 

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 03/09/2012

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 03/09/2012
Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 03/09/2012 Khu Vuc Quoc Gia Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Châu Phi Ai Cập Cai Rô Trời đẹp 24°C Châu Phi Nam Phi Johannesburg Trời quang 8°C Đông Nam Á Campuchia Phnôm Pênh Hơi nhiều mây 29°C Đông Nam Á Lào Viêng Chăn Hơi nhiều mây 27°C Đông Nam Á Myanma Rangoon Nhiều mây 24°C Đông Nam Á Singapore Singapore Rất nhiều... 

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 30 tháng 8 năm 2012

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 30 tháng 8 năm 2012
Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 30 tháng 8 năm 2012 Khu Vuc Quoc Gia Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Châu Phi Ai Cập Cai Rô Sương mù 26°C Châu Phi Nam Phi Johannesburg Trời đẹp 17°C Đông Nam Á Campuchia Phnôm Pênh Hơi nhiều mây 33°C Đông Nam Á Lào Viêng Chăn Hơi nhiều mây 31°C Đông Nam Á Myanma Rangoon Mưa phùn 26°C Đông Nam Á Singapore Singapore Mưa... 

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 28 tháng 8 năm 2012

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 28 tháng 8 năm 2012
Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 28 tháng 8 năm 2012 Khu Vuc Quoc Gia Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Châu Phi Ai Cập Cai Rô Trời đẹp 26°C Châu Phi Nam Phi Johannesburg Trời đẹp 15°C Đông Nam Á Campuchia Phnôm Pênh Hơi nhiều mây 29°C Đông Nam Á Lào Viêng Chăn Hơi nhiều mây 28°C Đông Nam Á Myanma Rangoon Nhiều mây 26°C Đông Nam Á Singapore Singapore Mưa... 

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 23 tháng 8 năm 2012

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 23 tháng 8 năm 2012
Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 23 tháng 8 năm 2012 Khu Vuc Quoc Gia Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Châu Phi Ai Cập Cai Rô Trời đẹp 24°C Châu Phi Nam Phi Johannesburg Trời đẹp 17°C Đông Nam Á Campuchia Phnôm Pênh Hơi nhiều mây 30°C Đông Nam Á Lào Viêng Chăn Rất nhiều mây 26°C Đông Nam Á Myanma Rangoon Rất nhiều mây 27°C Đông Nam Á Singapore Singapore Light... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved