Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "thoi tiet Bac Ninh"

Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (06/09, 07/09, 08/09/2012)

Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (06/09, 07/09, 08/09/2012)
Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (06/09, 07/09, 08/09/2012) Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời gian Thứ Năm, 06/09/2012 Thứ Sáu, 07/09/2012 Thứ Bẩy, 08/09/2012 Thời tiết mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 78% có mưa, gió nhẹ, độ ẩm 90% mưa nhỏ, lặng gió, độ ẩm 90% Nhiệt độ(oC) Nhiệt độ thấp nhất 26 26 26 Nhiệt... 

Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (05/09, 06/09, 07/09/2012)

Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (05/09, 06/09, 07/09/2012)
Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (05/09, 06/09, 07/09/2012) Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời gian Thứ Tư, 05/09/2012 Thứ Năm, 06/09/2012 Thứ Sáu, 07/09/2012 Thời tiết mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 72% có mưa, gió nhẹ, độ ẩm 89% có mưa, gió nhẹ, độ ẩm 87% Nhiệt độ(oC) Nhiệt độ thấp nhất 26 25 26 Nhiệt... 

Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (13/07, 14/07/2012, 15/07/2012)

Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (13/07, 14/07/2012, 15/07/2012)
Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (13/07, 14/07/2012, 15/07/2012) Hiện tại Cập nhật: 07:39 – 13/07/2012 Hôm nay 13/07 Thứ 6 Ngày mai 14/07 Thứ 7 Ngày kia 15/07 Chủ nhật Thời tiết Bắc Ninh (Hôm nay, cập nhật lúc 07:39:20) 27oC-35oC mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 75% 28oC-37oC ít mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 61% 29oC-37oC ít mây, trời nắng, gió... 

Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (12/07, 13/07/2012, 14/07/2012)

Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (12/07, 13/07/2012, 14/07/2012)
Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (12/07, 13/07/2012, 14/07/2012) Hiện tại Cập nhật: 07:22 – 12/07/2012 Hôm nay 12/07 Thứ 5 Ngày mai 13/07 Thứ 6 Ngày kia 14/07 Thứ 7 Thời tiết Bắc Ninh (Hôm nay, cập nhật lúc 07:22:01) 27oC-33oC mây thay đổi, có lúc mưa, gió đông nam cấp 3, độ ẩm 82% 27oC-34oC mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 82% 28oC-36oC mây thay đổi,... 

Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (03/07, 04/07/2012, 05/7/2012)

Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (03/07, 04/07/2012, 05/7/2012)
Thời tiết Bắc Ninh 3 ngày tới (03/07, 04/07/2012, 05/7/2012) Hiện tại Cập nhật: 02:53 – 03/07/2012 Hôm nay 03/07 Thứ 3 Ngày mai 04/07 Thứ 4 Ngày kia 05/07 Thứ 5 Thời tiết Bắc Ninh (Hôm nay, cập nhật lúc 02:53:14) 25oC-30oC mây thay đổi, trời nắng, lặng gió, độ ẩm 80% 26oC-30oC mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 84% 26oC-31oC mưa nhỏ, gió nhẹ, độ... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved