Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "thoi tiet cao bang"

Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (06/09, 07/09, 08/09/2012)

Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (06/09, 07/09, 08/09/2012)
Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (06/09, 07/09, 08/09/2012) Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời gian Thứ Năm, 06/09/2012 Thứ Sáu, 07/09/2012 Thứ Bẩy, 08/09/2012 Thời tiết mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 76% mưa vừa, gió nhẹ, độ ẩm 96% có mưa, lặng gió, độ ẩm 96% Nhiệt độ(oC) Nhiệt độ thấp nhất 25 25 26 Nhiệt... 

Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (05/09, 06/09, 07/09/2012)

Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (05/09, 06/09, 07/09/2012)
Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (05/09, 06/09, 07/09/2012) Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời gian Thứ Tư, 05/09/2012 Thứ Năm, 06/09/2012 Thứ Sáu, 07/09/2012 Thời tiết mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 76% có mưa, gió nhẹ, độ ẩm 85% có mưa, gió nhẹ, độ ẩm 90% Nhiệt độ(oC) Nhiệt độ thấp nhất 25 25 25 Nhiệt... 

Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (03/08, 04/08, 05/08/2012)

Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (03/08, 04/08, 05/08/2012)
Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (03/08, 04/08, 05/08/2012) Dự Báo Thời Tiết Cao Bằng Thứ sáu 03.08.2012 Cao: 33°C Bình minh: 05:27 Thấp: 23°C Hoàng hôn: 18:35 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: 66% Đông Đông Bắc Tốc Độ: 3 km/h Hướng gió: 67° Gió mạnh: N/A km/h Mưa... 

Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (30/07, 31/07, 01/08/2012)

Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (30/07, 31/07, 01/08/2012)
Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (30/07, 31/07, 01/08/2012) Dự Báo Thời Tiết Cao Bằng Thứ hai 30.07.2012 Cao: N/A°C Bình minh: 05:26 Thấp: 23°C Hoàng hôn: 18:37 Ban ngày Buổi tối Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: N/A% Tốc Độ: N/A km/h Hướng gió: N/A° Gió mạnh: N/A km/h Mưa rải rác Có... 

Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (26/07, 27/07, 28/07/2012)

Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (26/07, 27/07, 28/07/2012)
Thời tiết Cao Bằng 3 ngày tới (26/07, 27/07, 28/07/2012) Dự Báo Thời Tiết Cao Bằng Thứ năm 26.07.2012 Cao: 28°C Bình minh: 05:24 Thấp: 24°C Hoàng hôn: 18:39 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: 90% Tây Tây Bắc Tốc Độ: 5 km/h Hướng gió: 297° Gió mạnh: N/A km/h Mưa... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved