Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "thoi tiet Quang Tri"

Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (06/09, 07/09, 08/09/2012)

Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (06/09, 07/09, 08/09/2012)
Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (06/09, 07/09, 08/09/2012) Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời gian Thứ Năm, 06/09/2012 Thứ Sáu, 07/09/2012 Thứ Bẩy, 08/09/2012 Thời tiết mưa vừa, lặng gió, độ ẩm 94% mây thay đổi, có lúc mưa, lặng gió, độ ẩm 87% mây thay đổi, có lúc mưa, lặng gió, độ ẩm 81% Nhiệt độ(oC) Nhiệt... 

Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (05/09, 06/09, 07/09/2012)

Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (05/09, 06/09, 07/09/2012)
Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (05/09, 06/09, 07/09/2012) Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời gian Thứ Tư, 05/09/2012 Thứ Năm, 06/09/2012 Thứ Sáu, 07/09/2012 Thời tiết mưa vừa, gió nhẹ, độ ẩm 96% mây thay đổi, có lúc mưa, lặng gió, độ ẩm 89% mưa vừa, lặng gió, độ ẩm 90% Nhiệt độ(oC) Nhiệt độ thấp... 

Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (13/07, 14/07/2012, 15/07/2012)

Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (13/07, 14/07/2012, 15/07/2012)
Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (13/07, 14/07/2012, 15/07/2012) Hiện tại Cập nhật: 07:39 – 13/07/2012 Hôm nay 13/07 Thứ 6 Ngày mai 14/07 Thứ 7 Ngày kia 15/07 Chủ nhật Thời tiết Quảng Trị (Hôm nay, cập nhật lúc 07:39:20) 28oC-35oC ít mây, trời nắng, gió tây nam cấp 3, độ ẩm 65% 28oC-34oC ít mây, trời nắng, gió tây nam cấp 4, độ ẩm 64% 29oC-35oC ít mây,... 

Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (12/07, 13/07/2012, 14/07/2012)

Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (12/07, 13/07/2012, 14/07/2012)
Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (12/07, 13/07/2012, 14/07/2012)   Hiện tại Cập nhật: 07:22 – 12/07/2012 Hôm nay 12/07 Thứ 5 Ngày mai 13/07 Thứ 6 Ngày kia 14/07 Thứ 7 Thời tiết Quảng Trị (Hôm nay, cập nhật lúc 07:22:01) 27oC-32oC mây thay đổi, trời nắng, lặng gió, độ ẩm 73% 28oC-35oC ít mây, trời nắng, gió tây nam cấp 3, độ ẩm 66% 28oC-35oC ít mây,... 

Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (30/06, 01/07, 02/07/2012)

Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (30/06, 01/07, 02/07/2012)
Thời tiết Quảng Trị 3 ngày tới (30/06, 01/07, 02/07/2012) Hiện tại Cập nhật: 08:08 – 30/06/2012 Hôm nay 30/06 Thứ 7 Ngày mai 01/07 Chủ nhật Ngày kia 02/07 Thứ 2 Thời tiết Quảng Trị (Hôm nay, cập nhật lúc 08:08:11) 27oC-35oC mây thay đổi, trời nắng, gió tây nam cấp 3, độ ẩm 60% 27oC-34oC mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 63% 28oC-35oC ít mây,... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved