Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "thoi tiet the gioi"

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 03/08/2012

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 03/08/2012
Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 03/08/2012 Khu Vuc Quoc Gia Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Châu Phi Ai Cập Cai Rô Nắng to 25°C Châu Phi Nam Phi Johannesburg Trời đẹp 7°C Đông Nam Á Campuchia Phnôm Pênh Hơi nhiều mây 30°C Đông Nam Á Lào Viêng Chăn Rất nhiều mây 29°C Đông Nam Á Myanma Rangoon Mưa phùn 25°C Đông Nam Á Singapore Singapore Rất nhiều... 

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 30/07/2012

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 30/07/2012
Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 30/07/2012 Khu Vuc Quoc Gia Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Châu Phi Ai Cập Cai Rô Trời đẹp 34°C Châu Phi Nam Phi Johannesburg Trời đẹp 16°C Đông Nam Á Campuchia Phnôm Pênh Hơi nhiều mây 30°C Đông Nam Á Lào Viêng Chăn Mưa phùn 27°C Đông Nam Á Myanma Rangoon Mưa phùn 25°C Đông Nam Á Singapore Singapore Rất nhiều mây 30°C Đông... 

Thời tiết một số thành phố trên thế giới hôm nay ngày 23/07/2012

Thời tiết một số thành phố trên thế giới hôm nay ngày 23/07/2012
Thời tiết một số thành phố trên thế giới hôm nay ngày 23/07/2012 Khu Vuc Quoc Gia Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Châu Phi Ai Cập Cai Rô Nắng to 31°C Châu Phi Nam Phi Johannesburg Trời đẹp 17°C Đông Nam Á Campuchia Phnôm Pênh Hơi nhiều mây 35°C Đông Nam Á Lào Viêng Chăn Mưa bóng mây 28°C Đông Nam Á Myanma Rangoon Mưa phùn 27°C Đông Nam Á Singapore Singapore Rất... 

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 14/07/2012

Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 14/07/2012
Thời tiết một số thành phố trên thế giới ngày 14/07/2012 Khu Vuc Quoc Gia Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Châu Phi Ai Cập Cai Rô Trời đẹp 34°C Châu Phi Nam Phi Johannesburg Hơi nhiều mây 13°C Đông Nam Á Campuchia Phnôm Pênh Hơi nhiều mây 34°C Đông Nam Á Lào Viêng Chăn Mưa phùn 27°C Đông Nam Á Myanma Rangoon Nhiều mây 30°C Đông Nam Á Singapore Singapore Mưa bóng... 

Thời tiết một số thành phố trên thế giới hôm nay ngày 13/07/2012

Thời tiết một số thành phố trên thế giới hôm nay ngày 13/07/2012
Thời tiết một số thành phố trên thế giới hôm nay ngày 13/07/2012 Khu Vuc Quoc Gia Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Châu Phi Ai Cập Cai Rô Trời đẹp 26°C Châu Phi Nam Phi Johannesburg Trời đẹp 8°C Đông Nam Á Campuchia Phnôm Pênh Hơi nhiều mây 28°C Đông Nam Á Lào Viêng Chăn Hơi nhiều mây 27°C Đông Nam Á Myanma Rangoon Hơi nhiều mây 27°C Đông Nam Á Singapore Singapore Rất... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved