Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "viet tri"

Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (04/09, 05/09, 06/09/2012)

Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (04/09, 05/09, 06/09/2012)
Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (04/09, 05/09, 06/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Việt Trì Thứ ba 04.09.2012 Cao: 32°C Bình minh: 05:43 Thấp: 25°C Hoàng hôn: 18:12 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: 71% Đông Bắc Tốc Độ: 11 km/h Hướng gió: 49° Gió mạnh: N/A km/h Mưa... 

Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (03/09, 04/09, 05/09/2012)

Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (03/09, 04/09, 05/09/2012)
Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (03/09, 04/09, 05/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Việt Trì Thứ hai 03.09.2012 Cao: 32°C Bình minh: 05:43 Thấp: 25°C Hoàng hôn: 18:12 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: 75% Bắc Đông Bắc Tốc Độ: 10 km/h Hướng gió: 26° Gió mạnh: N/A km/h Mưa... 

Thời tiết Việt Trì3 ngày tới (31/08, 01/09, 02/09/2012)

Thời tiết  Việt Trì3 ngày tới (31/08, 01/09, 02/09/2012)
Thời tiết  Việt Trì3 ngày tới (31/08, 01/09, 02/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Việt Trì Thứ sáu 31.08.2012 Cao: N/A°C Bình minh: 05:42 Thấp: 26°C Hoàng hôn: 18:15 Ban ngày Buổi tối Có thể có mưa: 60% Độ ẩm: N/A% Tốc Độ: N/A km/h Hướng gió: N/A° Gió mạnh: N/A km/h Mưa rải rác Có... 

Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (30/08, 31/08, 01/09/2012)

Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (30/08, 31/08, 01/09/2012)
Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (30/08, 31/08, 01/09/2012) Dự Báo Thời Tiết Việt Trì Thứ năm 30.08.2012 Cao: 33°C Bình minh: 05:41 Thấp: 26°C Hoàng hôn: 18:16 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 50% Độ ẩm: 66% Đông Nam Tốc Độ: 10 km/h Hướng gió: 124° Gió mạnh: N/A km/h Mưa... 

Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (28/08, 29/08, 30/08/2012)

Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (28/08, 29/08, 30/08/2012)
Thời tiết Việt Trì 3 ngày tới (28/08, 29/08, 30/08/2012) Dự Báo Thời Tiết Việt Trì Thứ ba 28.08.2012 Cao: 34°C Bình minh: 05:41 Thấp: 26°C Hoàng hôn: 18:18 Ban ngày Buổi tối Mưa rải rác Có thể có mưa: 50% Độ ẩm: 67% Gió Tây Tốc Độ: 8 km/h Hướng gió: 266° Gió mạnh: N/A km/h Mưa... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved