Trang chủ » Thời tiết 3 ngày

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 10 ngày tới (18/04 đến ngày 27/04 )

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 10 ngày tới (18/04 đến ngày 27/04 )
Weather TP Hồ Chí Minh 10 day to ‘(18/04 up to date 27/04)     Thời tiết hiện tại Mây thay đổi, trời nắng Cập nhật lúc: 7h ngày 18/04/2014 Nhiệt độ: 27 oC Thời tiết : Mây thay đổi, trời nắng Độ ẩm : 88 % Hướng gió : Lặng gió   Dự báo thời tiết 10 ngày tới Thời... 

Thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới (18/04 đến ngày 27/04 )

Thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới (18/04 đến ngày 27/04 )
Weather Đà Nẵng 10 day to ‘(18/04 up to date 27/04)     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 18/04/2014 Nhiệt độ: 26 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 86 % Hướng gió : Gió nam – tốc độ: 2 m/s   Dự báo thời tiết 10 ngày tới Thời... 

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới (18/04 đến ngày 27/04 )

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới (18/04 đến ngày 27/04 )
Weather Hải Phòng 10 day to ‘(18/04 up to date 27/04)     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 18/04/2014 Nhiệt độ: 25 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 92 % Hướng gió : Gió đông đông nam – tốc độ: 2 m/s   Dự báo thời tiết 10 ngày tới Thời... 

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (18/04 đến ngày 27/04 )

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (18/04 đến ngày 27/04 )
Weather Hà Nội 10 day to ‘(18/04 up to date 27/04)     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 18/04/2014 Nhiệt độ: 25 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 97 % Hướng gió : Gió đông đông nam – tốc độ: 3 m/s   Dự báo thời tiết 10 ngày tới Thời... 

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 10 ngày tới (17/04 đến ngày 26/04 )

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 10 ngày tới (17/04 đến ngày 26/04 )
Weather TP Hồ Chí Minh 10 day to ‘(17/04 up to date 26/04)     Thời tiết hiện tại Mây thay đổi, trời nắng Cập nhật lúc: 7h ngày 17/04/2014 Nhiệt độ: 28 oC Thời tiết : Mây thay đổi, trời nắng Độ ẩm : 89 % Hướng gió : Gió đông – tốc độ: 2 m/s   Dự báo thời tiết 10... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved