Trang chủ » Thời tiết cho các tỉnh

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 16/9/2013

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 16/9/2013
Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 16/9/2013 Thời tiết các tỉnhThời điểm hiện tại - Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Bắc Giang Trời đẹp 30°C Cần Thơ Rất nhiều mây 27°C TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Rất nhiều mây 28°C Hòa Bình Trời đẹp 30°C Huế Hơi nhiều mây 31°C Mỹ Tho Rất nhiều mây 28°C Phan... 

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 15/9/2013

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 15/9/2013
Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 15/9/2013 Thời điểm hiện tại - Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Bắc Giang Rất nhiều mây 32°C Cần Thơ Rất nhiều mây 28°C TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Hơi nhiều mây 31°C Hòa Bình Rất nhiều mây 32°C Huế Rất nhiều mây 32°C Mỹ Tho Hơi nhiều mây 31°C Phan Thiết Rất... 

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 14/9/2013

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 14/9/2013
Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 14/9/2013 Thời điểm hiện tại - Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Bắc Giang Hơi nhiều mây 28°C Cần Thơ Rất nhiều mây 28°C TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Rất nhiều mây 26°C Hòa Bình Hơi nhiều mây 28°C Huế Rất nhiều mây 27°C Mỹ Tho Rất nhiều mây 26°C Phan Thiết Rất... 

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 13/9/2013

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 13/9/2013
Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 13/9/2013 Thời tiết các tỉnhThời điểm hiện tại - Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Bắc Giang Rất nhiều mây 28°C Cần Thơ Rất nhiều mây 26°C TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Rất nhiều mây 27°C Hòa Bình Rất nhiều mây 28°C Huế Mưa bóng mây 26°C Mỹ Tho Rất nhiều mây 27°C Phan... 

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 12/9/2013

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 12/9/2013
Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 12/9/2013 Thời tiết các tỉnhThời điểm hiện tại - Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Bắc Giang Mưa bóng mây 26°C Cần Thơ Rất nhiều mây 27°C TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Hơi nhiều mây 27°C Hòa Bình Mưa bóng mây 26°C Huế Rất nhiều mây 29°C Mỹ Tho Hơi nhiều mây 27°C Phan... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved