Trang chủ » Thời tiết cho các tỉnh

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 11/9/2013

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 11/9/2013
Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 11/9/2013 Thời tiết các tỉnhThời điểm hiện tại - Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Bắc Giang Nắng to 29°C Cần Thơ Rất nhiều mây 26°C TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Rất nhiều mây 28°C Hòa Bình Rất nhiều mây 28°C Huế Rất nhiều mây 27°C Mỹ Tho Rất nhiều mây 28°C Phan... 

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 10/9/2013

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 10/9/2013
Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 10/9/2013 Thời tiết các tỉnhThời điểm hiện tại - Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Bắc Giang Nắng to 27°C Cần Thơ Rất nhiều mây 26°C TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Rất nhiều mây 25°C Hòa Bình Nắng to 27°C Huế Mưa bóng mây 25°C Mỹ Tho Rất nhiều mây 25°C Phan Thiết Nhiều... 

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 9/9/2013

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 9/9/2013
Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 9/9/2013 Thời tiết các tỉnhThời điểm hiện tại - Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Bắc Giang Hơi nhiều mây 27°C Cần Thơ Rất nhiều mây 27°C TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Hơi nhiều mây 29°C Hòa Bình Hơi nhiều mây 27°C Huế Hơi nhiều mây 30°C Mỹ Tho Hơi nhiều mây 29°C Phan... 

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 8/9/2013

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 8/9/2013
Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 8/9/2013 Thời tiết các tỉnhThời điểm hiện tại - Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Bắc Giang Rất nhiều mây 28°C Cần Thơ Nhiều mây 26°C TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Hơi nhiều mây 28°C Hòa Bình Rất nhiều mây 28°C Huế Hơi nhiều mây 29°C Mỹ Tho Hơi nhiều mây 28°C Phan... 

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 7/9/2013

Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 7/9/2013
Thời tiết các tỉnh trong cả nước ngày 7/9/2013 Thời điểm hiện tại - Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Thị xã/Thành phố Thời tiết Nhiệt độ Bắc Giang Mưa bóng mây 22°C Cần Thơ Rất nhiều mây 26°C TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Hơi nhiều mây 26°C Hòa Bình Mưa bóng mây 22°C Huế Rất nhiều mây 27°C Mỹ Tho Hơi nhiều mây 26°C Phan Thiết Rất nhiều... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved