Trang chủ » Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới (16/04, 17/04, 18/04/2014 )

Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới (16/04,  17/04, 18/04/2014 )
Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới (16/04,  17/04, 18/04/2014 )     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 16/04/2014 Nhiệt độ: 25 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 86 % Hướng gió : Gió nam tây nam – tốc độ: 2 m/s   Dự báo thời tiết 3 ngày... 

Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới (15/04, 16/04, 17/04/2014 )

Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới (15/04, 16/04,  17/04/2014 )
Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới (15/04, 16/04,  17/04/2014 )     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 15/04/2014 Nhiệt độ: 25 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 87 % Hướng gió : Lặng gió   Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời gian Thứ... 

Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới ( 14/04, 15/04, 16/04/2014 )

Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới ( 14/04, 15/04, 16/04/2014 )
Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới ( 14/04, 15/04, 16/04/2014 )     Thời tiết hiện tại Mây thay đổi, trời nắng Cập nhật lúc: 7h ngày 14/04/2014 Nhiệt độ: 25 oC Thời tiết : Mây thay đổi, trời nắng Độ ẩm : 85 % Hướng gió : Lặng gió   Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời... 

Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới (12/04, 13/04, 14/04/2014 )

Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới (12/04, 13/04,  14/04/2014 )
Weather Đà Nẵng 3 days to ‘(12/04, 13/04, 14/04/2014)     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 12/04/2014 Nhiệt độ: 25 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 87 % Hướng gió : Lặng gió   Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời gian Thứ Bẩy,... 

Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới ( 11/04, 12/04, 13/04/2014 )

Thời tiết Đà Nẵng 3 ngày tới ( 11/04,  12/04, 13/04/2014 )
Weather Đà Nẵng 3 days to ‘(11/04, 12/04, 13/04/2014)     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 11/04/2014 Nhiệt độ: 25 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 88 % Hướng gió : Gió nam – tốc độ: 1 m/s   Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved