Trang chủ » Thời tiết Hải Phòng

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới ( 24/04 đến ngày 03/05 )

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới ( 24/04 đến ngày 03/05 )
Weather Hải Phòng 10 day to ‘(24/04 up to date 03/05)     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 24/04/2014 Nhiệt độ: 26 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 98 % Hướng gió : Gió nam đông nam – tốc độ: 3 m/s   Dự báo thời tiết 10 ngày tới Thời... 

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới ( 23/04 đến ngày 02/05 )

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới ( 23/04 đến ngày 02/05 )
Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới ( 23/04 đến ngày 02/05 )     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 23/04/2014 Nhiệt độ: 25 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 93 % Hướng gió : Gió đông nam – tốc độ: 4 m/s   Dự báo thời tiết 10 ngày... 

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới ( 22/04 đến ngày 01/05 )

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới ( 22/04 đến ngày 01/05 )
Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới ( 22/04 đến ngày 01/05 )     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 22/04/2014 Nhiệt độ: 26 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 92 % Hướng gió : Gió đông đông nam – tốc độ: 1 m/s   Dự báo thời tiết 10... 

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới ( 21/04 đến ngày 30/04 )

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới ( 21/04 đến ngày 30/04 )
Weather Hải Phòng 10 day to ‘(21/04 up to date 30/04)     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 21/04/2014 Nhiệt độ: 25 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 97 % Hướng gió : Gió nam đông nam – tốc độ: 5 m/s   Dự báo thời tiết 10 ngày tới Thời... 

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới (19/04 đến ngày 28/04 )

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới (19/04 đến ngày 28/04 )
Weather Hải Phòng 10 day to ‘(19/04 up to date 28/04)     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 19/04/2014 Nhiệt độ: 25 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 96 % Hướng gió : Gió đông đông nam – tốc độ: 2 m/s   Dự báo thời tiết 10 ngày tới Thời... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved