Trang chủ » Thời tiết 3 ngày, Thời tiết Hải Phòng » Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)

Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)

Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)

Thời tiết 3 ngày tới 30 Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Hải Phòng ngày và đêm Thứ hai 17.09.2012Thời điểm dự báo hiện tại 17.09.2012 02:31

Thời tiết 3 ngày tới minus Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Hải Phòng Thứ hai 17.09.2012

Cao:
30°C
Bình minh:
05:41
Thấp:
23°C
Hoàng hôn:
17:54
Ban ngày
Buổi tối
Thời tiết 3 ngày tới 30 Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)
Hơi nhiều mây

Có thể có mưa:
10%
Độ ẩm:
69%
Đông Đông Bắc

Tốc Độ:
8 km/h
Hướng gió:
72°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind ENE Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)
Thời tiết 3 ngày tới 29 Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)
Hơi nhiều mây

Có thể có mưa:
10%
Độ ẩm:
82%
Đông Đông Bắc

Tốc Độ:
6 km/h
Hướng gió:
61°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind ENE Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Hải Phòng ngày và đêm Thứ ba 18.09.2012Thời điểm dự báo hiện tại 17.09.2012 02:31

Thời tiết 3 ngày tới minus Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Hải Phòng Thứ ba 18.09.2012

Cao:
31°C
Bình minh:
05:41
Thấp:
25°C
Hoàng hôn:
17:53
Ban ngày
Buổi tối
Thời tiết 3 ngày tới 30 Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)
Hơi nhiều mây

Có thể có mưa:
10%
Độ ẩm:
69%
Gió Đông

Tốc Độ:
10 km/h
Hướng gió:
94°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind E Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)
Thời tiết 3 ngày tới 29 Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)
Hơi nhiều mây

Có thể có mưa:
20%
Độ ẩm:
82%
Gió Đông

Tốc Độ:
8 km/h
Hướng gió:
89°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind E Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Hải Phòng ngày và đêm Thứ tư 19.09.2012Thời điểm dự báo hiện tại 17.09.2012 02:31

Thời tiết 3 ngày tới minus Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Hải Phòng Thứ tư 19.09.2012

Cao:
30°C
Bình minh:
05:42
Thấp:
25°C
Hoàng hôn:
17:53
Ban ngày
Buổi tối
Thời tiết 3 ngày tới 30 Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)
Hơi nhiều mây

Có thể có mưa:
20%
Độ ẩm:
77%
Đông Đông Nam

Tốc Độ:
10 km/h
Hướng gió:
110°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind ESE Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)
Thời tiết 3 ngày tới 47 Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)
Mưa rải rác

Có thể có mưa:
40%
Độ ẩm:
85%
Đông Đông Nam

Tốc Độ:
8 km/h
Hướng gió:
105°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind ESE Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)

Sự kiện HOT:
Thời tiết 3 ngày tới hot Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)Lich phat song giong hat viet nhi  - Thời tiết 3 ngày tới hot Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)  Lịch cắt điện hà nội tháng 8 - Thời tiết 3 ngày tới hot Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)Thời tiết hà nội 3 ngày tới

Gửi nhận xét: Thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới (16/09, 17/09, 18/09/2012)

You must be Logged in to post comment.

Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved