Trang chủ » Thời tiết Tp HCM

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 10 ngày tới (18/04 đến ngày 27/04 )

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 10 ngày tới (18/04 đến ngày 27/04 )
Weather TP Hồ Chí Minh 10 day to ‘(18/04 up to date 27/04)     Thời tiết hiện tại Mây thay đổi, trời nắng Cập nhật lúc: 7h ngày 18/04/2014 Nhiệt độ: 27 oC Thời tiết : Mây thay đổi, trời nắng Độ ẩm : 88 % Hướng gió : Lặng gió   Dự báo thời tiết 10 ngày tới Thời... 

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 10 ngày tới (17/04 đến ngày 26/04 )

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 10 ngày tới (17/04 đến ngày 26/04 )
Weather TP Hồ Chí Minh 10 day to ‘(17/04 up to date 26/04)     Thời tiết hiện tại Mây thay đổi, trời nắng Cập nhật lúc: 7h ngày 17/04/2014 Nhiệt độ: 28 oC Thời tiết : Mây thay đổi, trời nắng Độ ẩm : 89 % Hướng gió : Gió đông – tốc độ: 2 m/s   Dự báo thời tiết 10... 

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (16/04, 17/04, 18/04/2014 )

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (16/04,  17/04, 18/04/2014 )
Weather TP Hồ Chí Minh 3 days to ‘(16/04, 17/04, 18/04/2014)     Thời tiết hiện tại Có mưa rào Cập nhật lúc: 7h ngày 16/04/2014 Nhiệt độ: 24 oC Thời tiết : Có mưa rào Độ ẩm : 96 % Hướng gió : Lặng gió   Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời gian Thứ Tư, 16/04/2014 Thứ... 

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới ( 15/04, 16/04, 17/04/2014 )

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới ( 15/04, 16/04,  17/04/2014 )
Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (15/04, 16/04,  17/04/2014 )     Thời tiết hiện tại Mây thay đổi, trời nắng Cập nhật lúc: 7h ngày 15/04/2014 Nhiệt độ: 29 oC Thời tiết : Mây thay đổi, trời nắng Độ ẩm : 79 % Hướng gió : Lặng gió   Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời... 

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới ( 14/04, 15/04, 16/04/2014 )

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới ( 14/04, 15/04, 16/04/2014 )
Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới ( 14/04, 15/04, 16/04/2014 )     Thời tiết hiện tại Nhiều mây, không mưa Cập nhật lúc: 7h ngày 14/04/2014 Nhiệt độ: 28 oC Thời tiết : Nhiều mây, không mưa Độ ẩm : 87 % Hướng gió : Lặng gió   Dự báo thời tiết 3 ngày tới Thời... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved