Trang chủ » Thời tiết 3 ngày, Thời tiết Tp HCM » Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)

Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)

Thời tiết 3 ngày tới 38 Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)

Dự Báo Thời Tiết TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ngày và đêm Thứ tư 12.09.2012Thời điểm dự báo hiện tại 12.09.2012 10:19

Thời tiết 3 ngày tới minus Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)

Dự Báo Thời Tiết TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Thứ tư 12.09.2012

Cao:
29°C
Bình minh:
05:43
Thấp:
23°C
Hoàng hôn:
17:56
Ban ngày
Buổi tối
Thời tiết 3 ngày tới 38 Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)
Mưa rải rác

Có thể có mưa:
60%
Độ ẩm:
77%
Tây Tây Nam

Tốc Độ:
16 km/h
Hướng gió:
254°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind WSW Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)
Thời tiết 3 ngày tới 47 Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)
Mưa rải rác

Có thể có mưa:
60%
Độ ẩm:
95%
Tây Nam

Tốc Độ:
14 km/h
Hướng gió:
235°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind SW Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)

Dự Báo Thời Tiết TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ngày và đêm Thứ năm 13.09.2012Thời điểm dự báo hiện tại 12.09.2012 10:19

Thời tiết 3 ngày tới minus Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)

Dự Báo Thời Tiết TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Thứ năm 13.09.2012

Cao:
30°C
Bình minh:
05:43
Thấp:
23°C
Hoàng hôn:
17:55
Ban ngày
Buổi tối
Thời tiết 3 ngày tới 38 Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)
Mưa rải rác

Có thể có mưa:
60%
Độ ẩm:
80%
Tây Tây Nam

Tốc Độ:
19 km/h
Hướng gió:
249°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind WSW Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)
Thời tiết 3 ngày tới 47 Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)
Mưa rải rác

Có thể có mưa:
60%
Độ ẩm:
95%
Tây Nam

Tốc Độ:
14 km/h
Hướng gió:
236°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind SW Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)

Thời điểm dự báo hiện tại 12.09.2012 10:19

Thời tiết 3 ngày tới minus Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)

Dự Báo Thời Tiết TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Thứ sáu 14.09.2012

Cao:
30°C
Bình minh:
05:43
Thấp:
23°C
Hoàng hôn:
17:55
Ban ngày
Buổi tối
Thời tiết 3 ngày tới 38 Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)
Mưa rải rác

Có thể có mưa:
60%
Độ ẩm:
85%
Tây Tây Nam

Tốc Độ:
18 km/h
Hướng gió:
244°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind WSW Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)
Thời tiết 3 ngày tới 47 Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)
Mưa rải rác

Có thể có mưa:
60%
Độ ẩm:
92%
Tây Nam

Tốc Độ:
10 km/h
Hướng gió:
230°
Gió mạnh:
N/A km/h
Thời tiết 3 ngày tới wind SW Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)

Sự kiện HOT:
Thời tiết 3 ngày tới hot Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)Lich phat song giong hat viet nhi  - Thời tiết 3 ngày tới hot Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)  Lịch cắt điện hà nội tháng 8 - Thời tiết 3 ngày tới hot Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)Thời tiết hà nội 3 ngày tới

Gửi nhận xét: Thời tiết TP Hồ Chí Minh 3 ngày tới (12/09, 13/09, 14/09/2012)

You must be Logged in to post comment.

Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved